Vergoedingsmogelijkheden

*) De verandering zou op 1 januari 2020 ingaan, echter halverwege 2019 kwam het bericht dat het een jaar is uitgesteld.

PARTICULIER

Let op: de aftrek van scholingskosten voor particulieren vervalt aan het einde van 2020. Je kunt hier dus nog maar beperkt gebruik van maken.

Als er sprake is van een leertraject (je doet kennis op onder begeleiding of toezicht), kun je de kosten hiervan aftrekken van de belasting.

Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.

Kosten die je mag aftrekken, zijn de vergoedingen voor training, begeleiding, examinering en literatuur die je voor je opleiding aanschaft. Reis- en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar. Ook computerapparatuur valt buiten de aftrekposten.

Er is een drempel van 250 euro; de kosten daarboven kun je aftrekken (tot een maximum van 15.000 euro per jaar). Dit geldt voor alle studiekosten die je in een jaar maakt, bij elkaar opgeteld.

Afhankelijk van je inkomen krijg je 30% tot 50% van de kosten terug van de Belastingdienst. Heeft je partner een hoger inkomen, dan kunnen jullie de kosten overhevelen.

WERKGEVER

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun werknemers scholing aan te bieden om goed te (blijven) functioneren of om beter te gaan functioneren. Verder is de werkgever verplicht om werknemers die niet langer hun functie kunnen uitoefenen, scholing aan te bieden zodat zij op een andere plek aan de slag kunnen.

Scholing kan bestaan uit vakinhoudelijke trainingen, maar kan ook gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en ‘beter in je vel komen te zitten’.

Wist je dat het verzuim van een werknemer wel zo’n 400 euro per dag kost? Voor een werkgever is het dus een eenvoudig optelsommetje: beter een beetje uitgeven aan het welzijn van je mensen, dan heel veel uitgeven aan verzuim en vervanging! En de fiscus betaalt mee, want de kosten van training en begeleiding worden van de winst afgetrokken.

VEEL WERKGEVERS VERGOEDEN COACHING

Omdat verzuim zo duur is, werkgevers een scholingsplicht naar hun medewerkers hebben én omdat de fiscus meebetaalt aan de kosten van training of begeleiding, vergoeden veel werkgevers een coachingstraject voor hun medewerkers.

ZAKELIJK

Heeft u uw eigen bedrijf, dan kunt u scholingskosten opvoeren als bedrijfskosten. Voorwaarde is dat ze relevant zijn voor u als ondernemer. Zo is een cursus schilderen wellicht minder relevant, maar wij begeleiden u als ouder in de tussenfase van uw puber (gezinssituatie) en dat helpt u efficiënt te functioneren in uw bedrijf. 

Disclaimer

Bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld, en geeft de regels en mogelijkheden iets vereenvoudigd weer. Ook kunnen wet- en regelgeving veranderen. Het advies is altijd zelf op de website van de Belastingdienst  te gaan kijken of uw situatie met een boekhouder bespreken. 

Vergoedingsmogelijkheden

*) De verandering zou op 1 januari 2020 ingaan, echter halverwege 2019 kwam het bericht dat het een jaar is uitgesteld.

PARTICULIER

Let op: de aftrek van scholingskosten voor particulieren vervalt aan het einde van 2020. Je kunt hier dus nog maar beperkt gebruik van maken.

Als er sprake is van een leertraject (je doet kennis op onder begeleiding of toezicht), kun je de kosten hiervan aftrekken van de belasting.

Er moet voor de aftrekbaarheid altijd verband bestaan met inkomensverwerving en/of verbetering op de arbeidsmarkt.

Kosten die je mag aftrekken, zijn de vergoedingen voor training, begeleiding, examinering en literatuur die je voor je opleiding aanschaft. Reis- en verblijfkosten zijn niet aftrekbaar. Ook computerapparatuur valt buiten de aftrekposten.

Er is een drempel van 250 euro; de kosten daarboven kun je aftrekken (tot een maximum van 15.000 euro per jaar). Dit geldt voor alle studiekosten die je in een jaar maakt, bij elkaar opgeteld.

Afhankelijk van je inkomen krijg je 30% tot 50% van de kosten terug van de Belastingdienst. Heeft je partner een hoger inkomen, dan kunnen jullie de kosten overhevelen.

WERKGEVER

Werkgevers zijn wettelijk verplicht om hun werknemers scholing aan te bieden om goed te (blijven) functioneren of om beter te gaan functioneren. Verder is de werkgever verplicht om werknemers die niet langer hun functie kunnen uitoefenen, scholing aan te bieden zodat zij op een andere plek aan de slag kunnen.

Scholing kan bestaan uit vakinhoudelijke trainingen, maar kan ook gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en ‘beter in je vel komen te zitten’.

Wist je dat het verzuim van een werknemer wel zo’n 400 euro per dag kost? Voor een werkgever is het dus een eenvoudig optelsommetje: beter een beetje uitgeven aan het welzijn van je mensen, dan heel veel uitgeven aan verzuim en vervanging! En de fiscus betaalt mee, want de kosten van training en begeleiding worden van de winst afgetrokken.

VEEL WERKGEVERS VERGOEDEN COACHING

Omdat verzuim zo duur is, werkgevers een scholingsplicht naar hun medewerkers hebben én omdat de fiscus meebetaalt aan de kosten van training of begeleiding, vergoeden veel werkgevers een coachingstraject voor hun medewerkers.

ZAKELIJK

Heeft u uw eigen bedrijf, dan kunt u scholingskosten opvoeren als bedrijfskosten. Voorwaarde is dat ze relevant zijn voor u als ondernemer. Zo is een cursus schilderen wellicht minder relevant, maar wij begeleiden u als ouder in de tussenfase van uw puber (gezinssituatie) en dat helpt u efficiënt te functioneren in uw bedrijf. 

Disclaimer

Bovenstaande informatie is zorgvuldig samengesteld, en geeft de regels en mogelijkheden iets vereenvoudigd weer. Ook kunnen wet- en regelgeving veranderen. Het advies is altijd zelf op de website van de Belastingdienst  te gaan kijken of uw situatie met een boekhouder bespreken.